tren

İ.K. Politikamız

faaliyetlerimiz-1

Din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek, kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam oluşturarak karar oluşumuna katılımını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst düzeyde koruyarak:
Çalışanların motivasyon düzeyini yükseltmek,
Şirkete olan bağlılığı ve çalışanlar arası işbirliğini sürekli geliştirmek,
Şirketimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak İnsan Kaynakları sistemlerini geliştirmek ve sunmak

İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağıdır.